Op de bijzonder geslaagde Algemene Leden Vergadering (ALV) van 6 april waren we met 16 zeer betrokken vrouwen bijeen in Zwolle. Vanwege de uitkomsten van de enquête begin 2018, expres op een locatie buiten Wageningen! We namen afscheid van drie bestuursleden, die alle drie al langer dan hun formele termijn waren gebleven. Tamar Reijnen, Sasja Kamil en Riti Hermán Mostert werden door de voorzitter van harte bedankt voor hun inspanningen en het geweldige team dat we waren.

Er was tijdens onze ALV best een heftige discussie over hoe we als VWI verder willen, mede in relatie tot wat KLV doet…...

Voor het VWI-bestuur hebben we het gehele afgelopen jaar gezocht naar nieuwe bestuursleden, maar niemand wil daar tijd en energie in steken. Alleen Jelleke bleef over. Die wil niet ‘aan een dood paard gaan trekken’. Dus bedachten we dat een hele lichte regiegroep zou kunnen werken: drie vrouwen die onkostenvergoeding krijgen voor 4x per jaar bij elkaar komen om de regie te houden. Daarbij huren we (van ons VWI-spaargeld) 2 VWI-sters in die professioneel de communicatie doen en die het VWI nieuw leven gaan inblazen, Marjan Vrins en Pauline Schakenbos. Maar zelfs voor deze lichte regiegroep konden we - tot aan de ALV -niemand vinden. Lastig. Moeten we dan toch overwegen VWI op te heffen en daar komend jaar voor uittrekken? Dat was de vraag.Intussen is KLV, onze moedervereniging, dit jaar bezig 2 scenario’s uit te werken voor ‘ hoe verder’ omdat ook zij merken dat er steeds minder interesse is in de vereniging. Eén scenario is KLV opheffen en het spaargeld goed besteden. De andere optie is KLV omvormen tot een ander soort organisatie. Het voorbeeld van de Vereniging van Milieuprofessionals VVM werd daarbij aangehaald. Wat bij ons deelnetwerken/ studiegroepen zijn, zijn bij VVM ‘secties’. Een sectie is een soort werkgroep zonder formeel bestuur. Het bureau doet daar eigenlijk alles. De secties organiseren wel inhoudelijk thema-avonden, maar de hele organisatie en afhandeling ervan kun je bij het bureau laten. Als KLV zo’n soort organisatie wordt, dan zou VWI (dan als werkgroep/ sectie) ook geen bestuur, geen website, geen eigen begroting, geen aanjaagteam meer nodig hebben. VWI-deelnetwerken (Deventer-Zwolle, of wandelgroep) zouden een eigen sectie/ werkgroep kunnen worden. Dat biedt perspectieven.
Hoe gaat VWI verder?
Tijdens de ALV werden de aanwezigen dus voor de vraag gesteld hoe VWI in de toekomst verder zou moeten. Er zijn hier ook twee scenario’s: ofwel opheffen, bij gebrek aan bestuur, ofwel nog een jaar proberen nieuw leven in te blazen in relatie tot wat KLV gaat doen; misschien kunnen we over een jaar ‘ invoegen’ in een organisatie die een vervolg is op KLV?Voor die laatste optie was het wel nodig om nog twee vrouwen te vinden die samen met voorzitter en de twee professionele (betaalde) communicatie krachten een regiegroep kunnen vormen, voor 1 jaar! Ondanks drukke werkzaamheden hebben Toos van Oers en Maartje van Reedt Dortland positief gekozen om met dit team van 5 eraan te gaan werken er toch nog iets van te maken. Alle lof!

Het blijft dus spannend en we gaan een anders-dan-anders jaar tegemoet, met een soort overgangsregie. Overgang naar wat zal blijken. Ik zal jullie als enig formeel bestuurslid op de hoogte blijven houden via deze Tweeties.
Mocht je nu ineens heel goede ideeën in je op voelen borrelen, of besluiten mee te willen doen in deze regiegroep (interessant vanuit organisatieontwikkelings-perspectief), meld je dan vooral aan! voorzitter@vwi-netwerk.nl

Jelleke de Nooy van Tol