“Hoe zou het zijn als we KLV nieuw leven inblazen met de hedendaagse uitdagingen van de Wageningse professional?” Met deze vraag eindigde ik in de vorige flits. Met ‘deze uitdagingen’ doelde ik op het werken binnen de ‘donut’ van Kate Raworth: het verminderen van de uitstoot, het verbeteren van de nu negatieve sociale voetafdruk en het duurzaam werken binnen de ring van de donut. Pauline maakte daar een prachtige samenvatting van. Zie plaatje.

Beschrijving bij plaatje: de tabel is een samenvatting van de donut.De bovenste rij in de tabel, in rood, gaat over wat buiten de cirkel is: te veel uitstoot, teveel negatieve voetafdruk op natuurlijke hulpbronnen.De onderste rij, in zalmroze, betreft alles binnenin de donut: de negatieve sociaaleconomische effecten van onze manier van produceren. Ons werk – als Wageningse professionals - ligt vooral tussen de twee ringen van de cirkel; in de tabel in de tweede rij (groen en wit): ontwikkelen en onderhouden van een leefbare en diverse manier van produceren, van goed en duurzaam circulair gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen.


Ik schreef ook “Als we ons werk goed willen doen, hebben we elkaar hard nodig, om de volgende vragen te beantwoorden. HOE stoppen we met datgene waarvan we weten dat we dat niet meer moeten doen? HOE delen, verspreiden en implementeren we de kennis, inzichten en uitvindingen die we kennen en nodig hebben om de werkwijzen binnen de donut goed in te vullen?In ons VWI-kernteam kwamen we tot de conclusie dat we een netwerk willen van en voor Wageningse professionals, naar het model van VVM (Vereniging van Milieuprofessionals). Dan hebben we een ondersteunend bureau dat initiatief neemt en leuke bijeenkomsten verzorgt waarvoor leden ideeën aandragen.

En we bedachten ook dat dat niet alleen geldt voor VWI, maar eigenlijk voor geheel KLV. Ook hiervoor schetste Pauline een helder beeld. We willen van het huidige KLV 1.0 naar een nieuw KLV 2.0. Zoek de verschillen!  

KLV 1.0KLV 2.0
Alumni verenigingVereniging van professionals
Vrijblijvende onderwerpenMissie gedreven
Bestuur voert wens leden uit Bestuur inspireert
Terugkijkend besluiten Vooruitkijkend besluiten 
Directeur faciliteert Directeur initieert
Bureau organiseert op verzoek, doet ledenadministratie en  plaatst berichten Proactief team, community building, contact onderhouden.. wensen ophalen en leden werven
Leden zijn klant, krijgen aanbodActieve community, veel onderlinge interactie
Service gerichtImpact gericht
Met dit idee togen Pauline en ik op 10 september naar de voorzitter van het KLV-bestuur, Han Swinkels. Hij ging niet in op de inhoud maar gaf aan dat wij zo’n voorstel gewoon formeel moeten indienen bij het bestuur. Hij adviseerde om:
  • Samen met de initiatiefgroep, die ook een doorstart van KLV wil, een goed voorstel te schrijven, met begroting en dat in te dienen bij het bestuur. Die zullen ernaar kijken als serieuze optie. N.B. van de VWI-sters zitten Pauline en Catharien Terwisscha van Scheltinga in de initiatiefgroep en hebben daar een trekkende rol.
  • Dit voorstel te bespreken met de adviesraad, die het bestuur adviseert.
  • Veel steun te werven voor dit plan bij zoveel mogelijk leden van KLV.
  • Dit voorstel te bespreken op 17 september, waar alle deelnetwerken en studiegroepen van KLV samen komen om te kijken hoe ze individueel of gezamenlijk verder willen. 
We gaan jullie zeker benaderen over hoe jullie als VWI-leden hiertegen aan kijken. Wordt vervolgd!

Jelleke de Nooy-van Tol,
Voorzitter VWI