Het gaat niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit! Een bescheiden opkomst was er op 13 mei, wel met ideeën voor volgende keren. Zoals een spreker bijv. Heb je hiervoor een goed idee? Of samen eten vooraf bijv. bij Beekhoeve in Renkum. Workshops. De bijeenkomst samen met Vrouwen van Nu organiseren. We zullen deze ideeën na de zomer oppakken.