Woensdagavond half acht verzamelden zich een 12-tal dames op de Veranda van het aloude Café Onder de Linden aan de groene rand van Wageningen voor de aangekondigde speeddatebijeenkomst.Onder genot van een drankje maakte jong en oud kennis met elkaar en na een voorstelrondje kozen de deelneemsters hun gesprekspartners. Studentes, werkenden en officieel gepensioneerde leden wisselden tips, websites, namen en ideeën uit of maakten afspraken, om elkaar bij een ieders zoektochten op weg te helpen en te inspireren.De dating was geslaagd, ook zonder speed, want eigenlijk had niemand sterke behoefte aan een wisseling van gesprekspartners. Na zo’n 2 uur ging begon het cafégedeelte de overhand te krijgen en rond 22.00 uur begonnen de laatsten afscheid te nemen.

Conclusie: Nuttige en gezellige dates en wij zien allen uit naar een veelbelovend vervolg. In Wageningen zal dat na de zomervakanties op 29 september zijn, zelfde plek, zelfde tijd.

29 sept: VWI-netwerkcafé 2 Wageningen
Wij hopen hiermee ook leden uit andere woon- of werkplaatsen te hebben geïnspireerd, om een VWI-Café met (speed-) dating te houden. Je hebt er alleen een goed Café met enkele tafels voor nodig. En natuurlijk een groepje vrouwelijke “groene” professionals met zin om elkaar te inspireren, verhalen, informatie en ervaringen uit te wisselen, en samen op oude en nieuwe ideeën te komen.

VWI Network Café

Wednesday evening at eight thirty a groep of 12 ladies got together on the veranda of the oldest pub of Wageningen: Café onder de Linden for the announced speed-dating.We started with drinks and getting to know our immediate neighbours. After a round of introductions highlighting our professional experience, each chose their partners for conversation. Students, working women and not-so-retired members exchanged tips, websites, names and ideas or made further appointments to help and inspire each other on our respective quests.The dating was a success, the speed was not so much required, as most were happy to continue the exchange with the persons they were talking to. After some two hours the café-part took over and around 10 the last participants started to take their leave.

Conclusion: a useful and sociable evening and certainly to be continued. In Wageningen the sequel will take place on the 29th of September, same time, same place. Furthermore, we hope to have inspired member living or working in other places to have their own VWI-Cafés with (speed-) dating. All you need is a good pub and several tables. And of course a group of women professionals in the “green” sector who look forward to inspire each other, exchange stories, information and experiences and to think of new (or old) ideas together!
Go for it!