Financiële regels die gelden voor bijeenkomsten van en voor VWI-leden: min. 4 deelnemers.

  • Bijdrage voor VWI-sters voor een cursus of workshop max. € 25 per persoon. 
  • Bijdrage voor spreekster met toegevoegde waarde max. € 50.
Enkele voorwaarden:  
  • Bijeenkomst is open voor alle VWI-sters
  • Tijdig melden, zodat we de activiteit kunnen melden in de Flits en op deze website
  • Vooraf melden aan een van leden van het kernteam.
  • Achteraf een kleine impressie van de bijeenkomst doorgeven.  
VWI-kernteam: Maartje, Toos, Jelleke, Pauline en Marjan
Mail: kernteam@vwi-netwerk.nl