Afstemmen op jezelf… hoe doe je dat?
Ik lees op dit moment het boek Intimiteit van de Belgische psycholoog Paul Verhaeghe. Het boek handelt over hoezeer onze omgeving -hij noemt dit de Ander- invloed uitoefent op ons zelfbeeld en daarmee onze verhouding met onszelf en de mensen om ons heen bepaalt. In het verleden voelden we ons vooral onvrij door de normen en waarden opgelegd door de kerk en een kerkelijke normen en waarden in onze cultuur. De vraag was toen: doen we het goed voor onze omgeving, voor de Ander? Tegenwoordig is de norm dat we succes moeten hebben, een geslaagde loopbaan, een strak lijf en dat we verplicht zijn daarvan te genieten. We denken dat dit ambities zijn, die we in vrijheid gekozen hebben, maar het zijn vooral normen die ons aan alle kanten worden opgedrongen door onze omgeving, goeddeels zonder dat we ons ervan bewust zijn.

Wie ben ik?
Dit leidt tot allerlei stoornissen, die stemmingsstoornissen heten, maar die beter afstemmingsstoornissen zouden kunnen worden genoemd, zegt de schrijver. We stemmen onvoldoende op onszelf af en zijn daardoor ook niet in staat om vervullende relaties te onderhouden. De vraag: ‘Wat wil ik? Waar ben ik in dit verhaal? Wie ben ik eigenlijk?’ kunnen we vaak niet beantwoorden. Of we beschrijven onszelf aan de hand van eigenschappen, vastgestelde identiteiten die te maken hebben met ons beroep, onze rol als lid van een familie/gezin en misschien nog ons geslacht en uiterlijke kenmerken. Maar dat is maar een deel van wie we zijn. De vraag is dan hoe we ons zelf kunnen kennen. Ik denk dat we onszelf kennen aan de hand van hoe we van moment tot moment tevoorschijn komen in ons eigen leven. We zijn niet slechts één vaststaande persoon, meer een zich constant ontwikkelend organisme dat in verschillende situaties iets anders van zichzelf laat zien. Zeker, we hebben eigenschappen, vaardigheden, maar hoe we die inzetten wordt op elk moment bepaald door hoe we ons op dat moment verhouden tot onze omgeving. Het is in dat licht misschien wel belangrijker om te leren op onszelf af te stemmen dan precies te weten wie we zijn.

Leren afstemmen op jezelf
Binnenkort start ik een Persoonlijk Ontwikkelingstraject waarin we aan de hand van oefeningen in je eentje of in tweetallen leert af te stemmen op jezelf in contact met anderen en op je omgeving zonder het contact met jezelf te verliezen. Het is een actief en activerend programma waarin ook plaats is voor uitwisseling, qigong en meditatie.

Als je geïnteresseerd bent neem dan even contact op via een ​mail aan Jikke Verhulst.

“Ik schrijf graag en veel. Ik schrijf dagelijks om dossiers van mijn cliënten bij te houden, maar ik kruip ook soms gepassioneerd achter het toetsenbord als ik iets lees in de krant waar ‘niets van klopt’ of waar iets heel belangrijks aan ontbreekt. Ik maak jullie graag deelgenoot van gebeurtenissen in mijn werk en dagelijks leven en mijn reflecties daar op.”