Meld je nu vast aan!

Het is urgent, voor boeren en beleidsmakers en voor ons als samenleving, om zicht te krijgen op de prachtige initiatieven voor duurzame landbouw en voedselproductie die al in gang gezet zijn! We bespreken met elkaar hoe we die ‘nieuwe boeren’ met nieuwe regelgeving ruimte kunnen bieden, kunnen opschalen, de principes toepassen.
De nieuwe boer is ….een vrouw, een korte ketenverwerker, een coöperatiedeelnemer, een caring farmer, een regeneratieve farmer, een precisielandbouwer, een strokenteler, een voedselbos- ondernemer, een biologische boer, etc..

In de conferentie bouwen we voort op de uitkomsten van eerdere conferenties m.b.t. toekomstige voedselsystemen en landbouw in NL (NWA 23 mei, Voedselanders 10-11 juni, Platform Natuurlijke Veehouderij 21/6). Na de conferentie bouwen we maandelijks verder aan handelingsperspectief.

De deelnamekosten voor VWI-sters bedragen slechts € 50! Niet-leden betalen €100 voor deelname.

Nog niet alle details van het programma zijn duidelijk, maar de grote lijnen en een aantal workshops wel.
Zie voor meer informatie en aanmelden de website:
www.boereninnederland.nu