Er is het laatste jaar in de media best veel aandacht voor beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in Nederland. Maar wat bedoelen we eigenlijk met de loonkloof? En waarom heeft dit met vrouwenemancipatie te maken?

Op 31 oktober legt Esther in een bijeenkomst bij haar thuis uit hoe het precies zit, hoe schokkend (of niet) de cijfers zijn, en wat de oorzaken zijn van de loonkloof, mar ook wat we eraan kunnen doen.

Jullie zijn welkom vanaf 19:45u en om 20:00u beginnen we de avond in Deventer. Om uiterlijk 22:00u stoppen we.

Geef je op via een mail aan Maartje.

Deze avond is niet doorgegaan vanwege te weinig belangstelling. In 2019 wordt dit opnieuw georganiseerd, de datum is nog niet bekend.