De lustrumcommissie heeft in overleg met het bestuur besloten om het geplande lustrum van 5 november uit te stellen naar donderdag 4 november 2021!

Op de 1e donderdag van november 2020 worden de jaarlijkse ALV en Ledendag alsnog georganiseerd. ​

www.nzvnet.nl/over-nzv/ledendag/lustrum-2020