Lies Visscher-Endeveld (Verbond voor Duurzame Ontwikkeling):
Na zoveel jaar willen we (her) ontdekken hoe het er nu voor staat. Is de situatie beter, of is er nog steeds verdroging en vervuiling?  Moeten de dijken omhoog of het water omlaag? Hoe staat het met klimaatharmonisatie? Gaan we rechtvaardig om met water?
Wanneer u onderwerpen heeft die u op de Waterdag 2018 besproken wilt zien, dan hoor ik het graag. We kunnen daar rekening mee houden als we een indeling maken voor de werksessies. In 2019 zijn er weer verkiezingen voor de waterschapsbesturen.
Ook is het mogelijk informatie over uw organisatie te delen op een informatietafel. Liefst uiteraard rond het thema  "Water".

Medewerking wordt o.a verleend door: Marijke Jaarsma ( Waterschap Vallei en Veluwe ), Rob Immink (Waterschap Rijn en IJssel) Lanny Olie ( Afkoppelcoach  gemeente Renkum) , Piet van Noort (verontruste burger) Conny BergĂ© (deskundige Sustainable Development Goals) Francine Thielen (Voormalig NVR CieDO lid) Hans Middendorp (Oprichter Algemene WaterschapsPartij) Joke Kersten (Lid Dagelijks bestuur Waterschap Limburg) Marc Balemans (Waterdeskundige voor de Agrarische sector) en anderen.

U ben welkom om op 24 oktober erbij te zijn:  Weten van Water, Leven met Water!

Aanmelden per mail naar vrouwenwater@gmail.com. Geef aan:
Naam:
Adres:
Plaats:
Op persoonlijke titel:
Organisatie:
Wij willen (ik wil) graag dat het volgende aan de orde komt:
Wij willen (ik wil)  gebruik maken van de infotafel:

Voor meer info: liesvisscher@live.nl  of 0315-341052: spreek uw bericht in.