Als elke druppel telt, dan telt die overal op aarde, onbegrensd.

Graag nodig ik u mede namens het "Verbond voor Duurzame Ontwikkeling" uit voor een bijzondere Waterdag op woensdag 24 oktober 2018 in het provinciehuis te Arnhem.
Markt 11, 6811 CG Arnhem 
Inloop vanaf 9.00 u, aanvang 9.30 u, einde 17.00 u

We werken aan een toekomst waarin wij circulair gaan denken en handelen. Communicatie over het toepassen van kennis is daarbij belangrijk.Duurzaamheids doelen vastgesteld  door de Verenigde Naties, de SDG's, staan centraal.Hoe kan elk mens  in de eigen buurtgemeenschap hier zelf aan werken in samenspel met de overheid? Wat is nodig om blijvend over genoeg schoon water te beschikken? Wat is dijkveiligheid  en onderspoeling en hoe voorkomen we nog meer verzilting?Deskundigen vertellen over het werk bij hun Waterschap en bij Rijkswaterstaat.Deze dag houden wij elkaar ook  een spiegel voor. Wat kunnen we zelf doen?Welk waterbeleid wordt bepaald  door onze vertegenwoordigers? Op woensdag 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen. We formuleren aanbevelingen, voor en liefst met alle Waterschappen en Politieke Partijen.

Met medewerking van
Rob Immink ( Waterschap Rijn en IJssel) Alfons Uijtewaal (Projectontwikkelaar voor duurzame ontwikkeling bij Stichting Huize Aarde ), Joke Kersten (Waterschap Limburg) Marc Balemans, (Tij-Advies), Hendrik Havinga, (oud medewerker Rijkswaterstaat), Gepco de Kruijff, ( Econoom initiatiefnemer Unesco Geopark Rijn Maas), Carola Hein (Professor TU Delft History Architecture and Urban Planning), Conny Bergé , Pepinternational, Dorine van Norren,  (Worldconnector, Coördinator UNESCO and human rights, Min OCW) en vele anderen in de middag.

Het is mogelijk tijdens de waterdag informatie over uw werk te delen via een infotafel. U kunt ook boeken ter inzage leggen.  Denken, praten, doen.... We willen graag iedereen betrekken,  jong oud, en liefst allerlei medelanders. Nodig hen gerust uit mee te komen.

Namens alle deelnemers: Wij hopen u te ontmoeten!

Lies Visscher-Endeveld (Verbond voor Duurzame Ontwikkeling)

Agenda  24-10-2018  Provinciehuis te Arnhem, Weten van Water, Leven met Water  

9.00   Inloop met koffie/thee
9.30   Lies Visscher, voorzitter:  Welkom en introductie.
9.40    Rob Immink, Waterschap Rijn en IJssel:  “In ons element met schoon water”.
10.00  Marc Balemans, Tij-advies:  “De boer ploegde voort”. Hoe zij werken aan voldoende schoon water.
10.15  Alfons Uijtewaal, Projectontwikkelaar voor duurzame ontwikkeling bij Stichting Huize Aarde: “De milieukringloop van medicijnen en multiresistente bacteriën – beter voorkomen dan genezen - met als voorbeeld het EU INTERREG-VA MEDUWA-           project"          
10.35  Joke Kersten, Dagelijks Bestuur Waterschap Limburg: De praktijk van de waterwereld.            
Hoe mensen invloed te geven op hun waterwereld?  Drie praktijkvoorbeelden.  
10.45  Carola Hein, Professor RU Delft: Water als Kostbaar erfgoed. Hoe gaan we ermee om? Van Antropocentrisch naar Biocentrisch.        
11.00  Pauze koffie/thee
11.20  Hendrik Havinga, oud medewerker Rijkswaterstaat: "Behe(e)r(s)en wij de rivier ?" Ruimte voor de rivier, bodemdaling).
11.45  Gepco de Kruijff, initiatiefnemer “Rijn Maas Delta Foundation". Water bindende factor in Geopark  Rijn/Maas. ”Geologie een uitnodiging om te leren van elkaar? Waterbewustzijn & Identiteit”.
12.10  Conny Bergé,  PEP International: “Duurzaamheiddoelen, een opdracht voor iedereen”. De Sustainable Development Goal
12.20  Dorine van Norren, Worldconnector, o.a. auteur van “Development as Service”:  “Ontwikkeling in dienstbaarheid”.        
12.30   Lunch & muziek van Frederike Berentsen.
13.30  Start programma werksessies: kennis delen en het maken van aanbevelingen voor de politieke praktijk.
16.00  Rapportages uit de acht werksessies.    
16.24   Lies Visscher: “en nu verder”.
16.30  17.00  In gesprek met een drankje.

Aanmelden per mail naar Lies Visscher-Endeveld:  levenmetwater@outlook.com. Geef aan:
Naam, adres, email, telefoon
Op persoonlijke titel of namens organisatie.
Er worden foto’s gemaakt en er wordt gefilmd: Ik heb geen bezwaar als mijn beeld zichtbaar is op foto’s of in het (film)verslag van deze dag:  ja/nee
Mijn NAW gegevens mogen worden gedeeld met de deelnemers i.v.m. samenwerken:  ja/nee
's Middags zijn er werksessies, mail Lies Visscher voor een aanmeldformulier.

Voor meer info: liesvisscher@live.nl  of 0315-341052: spreek uw bericht in.