De nieuwe politieke partij VOLT heeft vijf Uitdagingen (Challenges) geformuleerd, een daarvan is ’Global Balance’. Hieronder vallen vijf Thema’s: 1) Klimaat en Energie, 2) Natuur en Milieu, 3) Landbouw, Visserij en Voeding, 4) Migratie en Integratie, en 5) Ontwikkelingssamenwerking. De meeste van deze thema’s zijn erg verbonden met onze Wageningse studie- en kennis gebieden.
VOLT werkt op een zeer open manier, en wil zijn standpunten en beleidsvoorstellen baseren op informatie van mensen in de regio en experts op de verschillende terreinen. Omdat ze vrij nieuw zijn, en nog erg op de Randstad georiënteerd waren, zijn er nog weinig contacten met bv. experts uit Wageningen en andere alumni van landbouw-, veeteelt- en visserijopleidingen. Verder is er weinig bekend over biologisch boeren en ecologische landbouw systemen, zoals gedoceerd in Warmonderhof, en andere duurzame landbouw, visserij en natuur initiatieven.
Op dit moment zijn we experts aan het zoeken die een bijdrage willen leveren aan het formuleren van beleid en relevante standpunten op de bovengenoemde thema’s. Beleidsexperts die deel zijn van dit kenniscentrum in ontwikkeling, kunnen zowel partijleden als externe experts zijn. Samen met Themadeskundigen en Challenge coördinatoren wordt beleid geformuleerd dat aangeboden wordt aan het VOLT bestuur en de kamerleden in Nederland. Omdat VOLT ook een Europese partij is, met soortgelijke partijen in verschillende EU landen, kunnen andere landen de voorstellen ook overnemen.
Als VWI-sters hebben jullie veel ervaring met de diverse thema’s en velen van jullie hebben ook denkbeelden ontwikkeld op basis van jullie kennis en ervaring. Als een van de twee Challenge Coordinators van Global Balance zou ik graag in contact komen met VWI-sters die het belangrijk vinden dat de ‘groene stem’ wordt gehoord. Wie heeft belangstelling om als expert mee te werken aan de beleidsontwikkeling van VOLT, om op deze manier de politiek te beïnvloeden en te werken aan een samenhangende, eerlijke en duurzame samenleving?

Pam Minnigh 

Contactgegevens: VOLT Global Balance Coördinator, pam.minnigh@volteuropa.org