Goedendag, geëngageerde Wageningse vrouw! Ben je ook zo benieuwd naar wat er allemaal gebeurt met, in, en door het VWI? Dit jaar zit het VWI immers in een veranderingstraject? We weten alleen nog niet welke richting het uitgaat. Ik neem je graag mee in de recente ontwikkelingen.

Nieuwe visitekaartjes
Omdat van het bestuur alleen ik als voorzitter overbleef, stelden we tijdens de ALV (6 april) een  ‘Regiegroep’ in voor dit overgangsjaar. Toos van Oers, Maartje van Reedt Dortland, Pauline Schakenbos , Marjan Vrins en ikzelf. We hadden 3 mei zo’n inspirerende bijeenkomst met z’n vijven, dat we onszelf omdoopten tot ‘kernteam’. Dat geeft beter weer hoe prettig we als team samenwerken vanuit de kern van het VWI en vanuit de kern van de verandering.

Organisatorisch is de meest wezenlijke verandering - nu al -dat we met z’n vijven brainstormen over de strategie, de koers, de activiteiten. Marjan en Pauline zijn onderdeel van het kernteam en tegelijkertijd vanaf 1 mei uitvoerend bureau; we experimenteren dus met een vereniging waar het bestuur niet meer zelf alles doet, maar het ‘uitvoerend werk’ overlaat aan betaalde krachten. Natuurlijk kost dat extra en dat financieren we dit jaar uit ons spaargeld, om te zien of dat een nieuw elan geeft. Vanuit zo’n model kunnen we in de toekomst ook beter aansluiten bij een andere vereniging.

Wat bespraken we? 
  1. Welke activiteiten willen we ondernemen om VWI nieuwe stijl nieuw leven in te blazen en jonge aanwas te mobiliseren? En wat is dan het Go-NoGo moment? De tweede zaterdag van November lijkt daar goed voor, reserveer die vast in je agenda! 
  2. Wat gaan we doen als VWI een aflopende zaak blijkt te zijn? Bij welke (vrouwen)organisaties zouden we kunnen aansluiten, of met wie fuseren? 

Voor punt 1 doen we het volgende. (1) We organiseren bedrijfsbezoeken nieuwe stijl, voor interactief leren; de eerste is op 22 juni in de achterhoek. (2) Pauline organiseert via het onderwijsloket/ ACT (Academic Consultancy Training) - of en hoe het VWI-netwerk interessant kan zijn voor net of bijna afgestudeerde vrouwen. (3) Jelleke werkt een format uit voor financiële ondersteuning van activiteiten georganiseerd door VWI-sters voor VWI. Daardoor kwam toch weer de vraag naar de essentie van VWI naar boven. Gaat het om het verbeteren van typisch Wageningse professionaliteit, en vind je die niet ergens anders dan bij VWI? Of gaat het om persoonlijke ontmoetingen? Of juist de combinatie daarvan? Als jij als lezer daar iets over wilt zeggen, graag! Stuur een email aan kernteam@vwi-netwerk.nl  

Punt 2 is het uitzoeken van mogelijkheden tot samengaan met andere vrouwennetwerken; een aantal worden genoemd en besproken. Al pratend maken we een omslag van ‘met hangend pootjes vragen of we mee mogen doen’ naar ‘wij hebben iets te bieden, we zijn een zich vernieuwend netwerk met try-out betaald uitvoerend bureau’.  

Spannend blijft het en wordt vervolgd.
Jelleke de Nooy van Tol,
VWI-voorzitter