Helemaal niemand reageerde op mijn oproep om met ingang van 6 april in die leuke vernieuwende regiegroep van VWI mee te gaan doen. Dat viel tegen! Dus staken vandaag vier enthousiaste VWI-sters de koppen bij elkaar. Bestuursleden Sasja Kamil en ikzelf, gangmaakster Pauline Schakenbos en communicatie-regisseuse Marjan Vrins. Wat zien we nog voor mogelijkheden voor VWI als straks 3 van de vier bestuursleden opstappen?

We hebben besloten dat we precies een jaar willen gaan uittrekken om- net als KLV – twee toekomstscenario’s te onderzoeken. Scenario 1 is het opheffen van VWI. Hoe dat moet en wat ons dan te doen staat, bestuurlijk en financieel en naar de leden toe. Scenario 2 is ‘op een geheel andere voet verder gaan’. Daar horen ook wat experimenten bij. We gebruiken ons spaargeld om Marjan Vrins en Pauline Schakenbos meer substantieel in te huren (en daarvoor redelijk te betalen) zodat zij professioneel het uitzoek-, organiseer-, en engageer-werk kunnen gaan doen waar nu niemand echt tijd voor kan maken. We maken een plan voor go/no-gos en monitoren wat de effecten zijn van een andere manier van werken. Eind februari 2020 willen we zicht hebben op ‘hoe verder’. Dat is dan dus ofwel opheffen (scenario 1) , ofwel doorstart van een levensvatbaar netwerk dat zich puur richt op onderlinge support door bedrijfsbezoeken/ rolmodellen/ mentorschap/ coaching van vrouwen onderling (scenario 2).

Dat laatste zou goed aansluiten bij de veranderingen die KLV doormaakt. Bij de andere KLV-netwerken en studieverenigingen is - net als bij ons- behoefte aan een professioneel bureau dat (in de plaats van alle nu vrijwillige besturen) regie neemt, zorgt dat activiteiten op een gemeenschappelijke federatie-website komen, leden uitnodigt om spreker te zijn, of een stuk te schrijven, deel te nemen aan activiteiten, activiteiten te organiseren (met hun ondersteuning). Als zo’n federatie er komt, een beetje naar het model van de Vereniging van Milieuprofessionals VVM (zie vvm.info), dan kunnen VWI-sters die een werkgroep Vrouwen en Biologische landbouw willen oprichten (zoals onlnags gesuggereerd) die werkgroep gewoon oprichten als deelnetwerk van de federatie. Daarmee stel je jezelf ook open voor vrouwen die nu lid zijn van land en water, of studiegroep bosbouw, maar niet van VWI.

Kortom, er lijken leuke kansen te zijn in de zich ontvouwende toekomst, om met Otto Scharmer van Theory U te spreken!  Nu zoeken we alleen nog twee tot 4 vrouwen die samen met mij voor dit spannende jaar de regie willen nemen. Voor de duidelijkheid: Marjan Vrins en Pauline Schakenbos worden ingehuurd door het bestuur dus kunnen niet zelf in het bestuur zitten, maar blijven wel meedenken over en meewerken aan het hoe, wat en waarom. Wie o wie laat ons nog even weten dat je meedoet aan een interessant jaar waarin je veel over organisatieverandering leert! Je kunt me bellen als je meer wilt weten: nul zes 477 60 149. App eerst even want ik ben redelijk vaak in bespreking.  

Jelleke de Nooy van Tol,
​Voorzitster VWI
info@jellekedenooy.nl