Het woord ‘Nieuwjaarsborrel’ dekt dus echt niet de lading van de prachtige, verbindende, inspirerende, bijeenkomst die we afgelopen woensdag 6 februari met elkaar hadden. Ik vertel jullie er hier graag wat meer over. We waren met zo'n 20 vrouwen in de prettige, mooi opgeknapte ruimte van THUIS (mental note: vaker gebruik maken van hun mooie ruimtes, een nieuwetijdse  manier van organiseren).  Toen eenmaal iedereen een drankje had sprak ik als voorzitster mijn nieuwjaarswensen uit, voor ons, vrouwen van VWI, en voor VWI zelf. De kern van de boodschap: we gaan op nieuwe, meer eigentijdse, manieren met elkaar in verbinding. We wachten niet meer af of er al dan niet interessante themasessies georganiseerd worden; nee, we geven zelf aan welk thema voor ons aan de orde is en met wie we in gesprek willen gaan, of samen iets doen. Het gaat om je eigen kracht, en die te bundelen. Een beetje zoals een Open Space workshop: je agendeert datgene wat voor jou van belang is; anderen haken daarbij aan als het voor hen ook actueel of interessant is. En dan gaat het vanzelf.

Nou het ging ook vanzelf, in de kring die we gevormd hadden.  Onze bezoekster haakte er meteen op aan omdat de Internationale Vrouwendag ( 8 maart) in Wageningen precies op die manier georganiseerd wordt. Je kunt op die dag in de Junushoff met die vrouwen in gesprek die jou interessant lijken. Er zullen buitenlandse vrouwen zijn, vluchtelingen, vrouwen uit de buurt, vrouwen van de Rotary, van alle kanten. En het gaat steeds over verbinding. Ter plekke groeiden de gesprekken in kleinere groepjes uit tot prachtige ideeën en verdieping. En precies zo’n bijeenkomst hebben we voor ogen als jij bedenkt over welk thema jij in jouw buurt in gesprek wilt gaan. En je organiseert dat via Part-up: wie mee wil doen doet mee. Zo simpel. En dit ‘event’ was de proof of the pudding!

Ik hoop jou van harte te zien in de Junushoff op de Heldinnen-vrouwendag, aanmelden en info via https://www.facebook.com/events/262959884397521 of Marjolein Reuvers mreuvers@vwon.nl, of Chrismar Huls chhuls@vwon.nl.

Nog meer hoop ik dat je het initiatief neemt om iets op deze nieuwe luchtige en gemakkelijke manier te organiseren, binnen en met VWI dit jaar. Het meest van alles hoop ik dat er tenminste twee vrouwen opstaan, die in de echt leuke regiegroep van 10 willen gaan zitten! Meld het aan Tamar: bestuurslid-3@vwi-netwerk.nl.

 Jelleke de Nooy van Tol,
Voorzitter VWI