Op Part-up kun je laten zien waar je actief mee bent en kun je online netwerken en samenwerken, zowel regionaal (deelnetwerk) als wereldwijd (vakgericht contact bijvoorbeeld).

Tijdens de ALV kwamen er ideeën voor het activeren van VWI als netwerk en daarbij meer gebruik te maken van Part-up. Spontaan is er een groepje 'aanjagers' gevormd, Iris van 't Leven, Elske Beintema en Pauline Schakenbos.
We gaan kijken of we kunnen zorgen dat er in het verlengde van de uitkomsten van de VWI-enquête van het najaar op drie vlakken meer part-ups komen: inhoudelijke part-ups gerelateerd aan WUR-thema's (zoals land en water), part-ups gericht op loopbaan en persoonlijke ontwikkeling, part-ups gericht op actie en belangenbehartiging, bijvoorbeeld vaker in de media.
Er zijn verschillende soorten partups inmiddels, waarvoor jullie van harte zijn uitgenodigd om jullie aan te melden.

Vakinhoudelijk
Leerzaam


Met activiteitenAls je naar de VWI 'tribe' gaat, zie je een overzicht van de verschillende part-ups waar je in kunt snuffelen of je bij kunt aansluiten. Om meer te weten over de bedoeling van elke part-up klik je op het plaatje ervan. Je komt dan in een lijst 'gesprekken' rondom het onderwerp van de part-up.  Klik op de ster erboven (zie plaatje hieronder) voor een beschrijving van de part-up. Klik op 'activiteiten' om te zien wat er gedaan kan worden rondom dit onderwerp.


Vragen of meedoen?
Bel of mail Pauline Schakenbos als je op Part-up wilt of vragen hebt: ps@boogconsult.nl, tel. 06 16400695.