Lieve lezers,
Het is zover, ik ga jullie verlaten. Niet in fysieke zin, maar mijn online verschijning op deze website stopt. Ik heb met plezier inzichten en gedachtenspinsels gedeeld, en voel bij VWI een groep gelijkgestemden.Want dankzij ons allemaal komen we steeds wat verder als vrouwen.Waar feminisme vroeger een scheldwoord was en geassocieerd werd met ongeschoren oksels en lesbiennes (lees: door mannen) zo ziet men nu eindelijk in dat feministen ook gewoon leuke, intelligente vrouwen zijn die niet op hun mondje gevallen zijn. (Ik wilde eerst schrijven: hun mannetje staan maar dat is een beetje een contradictio in terminis, nietwaar?)

Ook in de academische wereld gaat het stukje bij beetje beter. Maar we zijn er nog niet! Zo heeft Wageningen vorig jaar geld laten liggen voor de aanstelling van extra vrouwelijke hoogleraren, maar dat doel is niet behaald (1). Op dit moment is 19% van de hoogleraren van Wageningen vrouw (2). Dat is net 1 op 5. Dat moet echt beter.

Er gaan dus verschillende stemmen gaan op om vrouwen meer zichtbaar te krijgen in de academische wereld. Want helaas zijn er nog altijd vooroordelen over vrouwen, al in 2015 wees onderzoek uit dat vrouwelijke academici anders (nadelig) beoordeeld worden door hun studenten na een cursus. Bij mannen werden vaker woorden gebruikt als "briljant", 'intelligent', of slim. Vrouwen werden vaker beschreven als 'gemeen', 'streng', 'oneerlijk' of 'strikt'. Er wordt dus (onbewust) aan stereotypering gedaan. Ook op conferenties stellen vrouwen minder vragen dan mannen (3), maar opmerkelijk was dat dit verschil vooral duidelijk werd als de eerste vraag door een man gesteld werd. Wanneer een vrouw als eerste het woord kreeg tijdens de vragenronde waren de daaropvolgende mooi verdeeld over mannen én vrouwen. Een taak voor de moderator, dus! Hiernaast zeggen sommigen dat vrouwen elkaar ook moeten stimuleren, niet alleen een soort old-girls- netwerk oprichten (dat is immers ook wat we hier bij VWI doen) maar ook letterlijk: elkaar het woord geven.

Naast dit soort serieuze/officiële dingen zijn er ook, vooral op Twitter, leuke en luchtige manieren om te laten zien dat vrouwen ook wat kunnen.
Denk aan @womenalsoknowstuff, @academicbatgirl, @LegoAcademics (vrouwelijke lego figuren in verschillende onderdelen van academia). Of kanalen zoals @realscientist (deze laatste probeert een goede weerspiegeling te zijn van gender, nationaliteiten en geaardheid) of de hashtag #womeninSTEM (Science, Technology Engineering and Mathematics). Ook zijn er leuke accounts zoals @allmalepanels (ook wel manels (4) genoemd) die conferenties op de vingers tikken als er weer eens niet goed gezocht is naar sprekers.

Kortom we leven in een prachtige waar bij de status quo flink in vraag gesteld wordt en mannen hun vanzelfsprekendheden opeens op losse schroeven staan. Natuurlijk gaat dit niet zonder slag of stoot, er is zeker weerstand onder het motto "waarom moeten we iets wat al jaren werkt opeens veranderen".  Maar mannen, wen er maar aan want we gaan niet meer weg ;)
Als jullie nog op de hoogte willen blijven van mij & mijn doctoraat: je kunt me volgen op Twitter via @iris_vendel!

Iris Vendel

Reacties zijn welkom, mail naar Iris Vendel.

1) https://www.trouw.nl/home/universiteiten-van-wageningen-en-rotterdam-benoemen-minder-vrouwen-tot-hoogleraar-dan-afgesproken~a581b4cb
2) https://resource.wur.nl/nl/show/Gestage-stijging-vrouwelijke-hoogleraren-.htm
3) https://www.economist.com/news/science-and-technology/21732082-there-easy-fix-women-ask-fewer-questions-men-seminars
4) http://allmalepanels.tumblr.com