Eind augustus organiseert het kernteam een meeting voor VWI-leden over onze toekomst (online).

Belangrijk voor ons als VWI-sters is dat VWI duurzaam kan voortbestaan binnen het Nieuwe Netwerk, als een ‘zwerm’ die dwars door verschillende disciplinaire verenigingen heen de 'vrouwenzaak' vertegenwoordigt. Dat heeft twee aspecten: zowel gelijke rechten en kansen, als de vrouwelijke manier van werken en beslissen. Over onze identiteit en kernwaarden en hoe we die willen behouden en verder ontwikkelen, organiseren we eind augustus een gesprek.

Meer details volgen z.s.m.