De nieuwe boer is.... ? 
Het Nieuwe Netwerk organiseert op 3 september (hele dag) een conferentie voor iedereen die bezig is met 'het nieuwe boeren' in Nederland.
De bijeenkomst is deels fysiek op locatie in het Provinciehuis te ‘s Hertogenbosch, daarnaast is online deelname mogelijk.

De transitie in de landbouw gaat over abstracte zaken als duurzaamheid, verdienmodellen, of innovatie. Hierbij wordt vaak voorbijgegaan aan de mens als drijvende kracht achter verschillende vormen van voedselproductie. Hoe kijken al die toekomstverkenners inclusief de boeren zelf aan tegen het beroep van boer en het boeren? En welke kennis, competenties en gedrag horen bij die visies? Welke (nieuwe of andere) maatregelen en eigendomsverhoudingen ondersteunen deze omslag?

www.boereninnederland.nu

www.nieuwenetwerk.nl