De nieuwe boer is.... ? 
Het Nieuwe Netwerk organiseert in het voorjaar van 2022 een conferentie voor iedereen die bezig is met 'het nieuwe boeren' in Nederland.

De transitie in de landbouw gaat over abstracte zaken als duurzaamheid, verdienmodellen, of innovatie. Hierbij wordt vaak voorbijgegaan aan de mens als drijvende kracht achter verschillende vormen van voedselproductie. Hoe kijken al die toekomstverkenners inclusief de boeren zelf aan tegen het beroep van boer en het boeren? En welke kennis, competenties en gedrag horen bij die visies? Welke (nieuwe of andere) maatregelen en eigendomsverhoudingen ondersteunen deze omslag?

www.boereninnederland.nu

www.nieuwenetwerk.nl