In 2019 heeft de Transitiecoalitie Voedsel in 3 opeenvolgende workshops, onder leiding van Frederike Praasterink (docent en bestuur HAS) en P.J.Beers (DRIFT) een aantal scenario’s uitgewerkt. Vijf mogelijke ontwikkelingen in de landbouw / voedselproductie in Nederland, die waarschijnlijk naast elkaar gaan bestaan.

  1. Alles in balans – Circulaire landbouw- en aandacht voor de manier waarop ons voedsel geproduceerd wordt, korte ketens: integrale gebiedsontwikkeling, lokale economie (incl. Herenboeren),  agro-ecologische landbouw, inclusief boerennatuur, bd landbouw, voedselbossen, agroforestry, zorgboerderijen  
  2. Personalised Food / Personalised Wellness ‘Alles in balans’ en ‘Ecologisch Intensief’ 
  3. Voedselgemeenschappen aandacht schenken aan de boer.  Voedselcommunities die behalve lokaal produceren ook lokaal verwerken, samen koken en eten verwerken
  4. High-tech voedselbouwstenen 
  5. Ecologisch intensief
Wil je over dit onderwerp netwerken? Meld je aan via www.nieuwenetwerk.nl.
Jelleke de Nooy - van Tol: gastvrouw en introductie