Derde in de reeks van VWI netwerkcafe's!
Iedere laatste woensdag van de maand gaan we een Netwerk-cafe organiseren, behalve in de vakantieperiode. Dit doen we op diverse plekken in Nederland met onderwerpen die jullie als VWI-sters hebben aangegeven als belangwekkend voor anderen, op basis van voor ons en door ons. Een aantal van ons gaan dit faciliteren, en we verwelkomen iedereen die onderwerpen en ideeen hebben, zodat we dit naar behoefte kunnen organiseren. Speeddaten om elkaar beter te leren kennen en onderwerpen af te tasten, intervisie opzetten om elkaar te begeleiden, speciale onderwerpen waar jullie feedback op zouden willen krijgen, etc. etc.

Wil je iets opzetten in je eigen stad/dorp/regio? Bel met Marjan Vrins (06 5728 0863) of Pam Minnigh (06 3851 2764). Of mail Marjan.