Het Netwerk Land en Water organiseert in samenwerking met Groen Kennisnet en het Nieuwe Netwerk een informatief webinar over de Omgevingswet. Dit webinar vindt plaats op donderdag 18 februari 2021 om 19.30 in het kader van de Duurzame Donderdag van het Nieuwe Netwerk. Het webinar wordt verzorgd door Aart Karssen. Deelname is gratis. Aanmelding is nodig in verband met toezending van de link naar de bijeenkomst , mail info@netwerklandenwater.nl.

De Omgevingswet: daadwerkelijk ‘Eenvoudig Beter’?

De Omgevingswet treedt 1 januari 2022 stapsgewijs in werking. De wet integreert 26 wetten en talloze regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. De oude wetten zijn veelal sectoraal (bijvoorbeeld bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening en natuur) en sluiten – naar het oordeel van de wetgever – niet meer aan bij de vraagstukken van deze tijd en regionale verschillen. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. Bij de implementatie stuit men echter op verschillende dilemma’s en er bestaat nog veel onduidelijkheid over de gevolgen. Het webinar schetst kort wat de Omgevingswet gaat inhouden en gaat in op de dillema’s en onduidelijkheden.

Praktisch
Datum: donderdag 18 februari
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Hoe: Online - link wordt toegestuurd na aanmelding.

Opzet
1) Algemene informatie over de Omgevingswet,
2) Belangrijkste wijzigingen tov de huidige situatie,
Pauze (ca 10 minuten)
3) Hoe kan je inspelen op de nieuwe wet?
4) Wat zijn de risico’s voor het succesvol invoeren van de Omgevingswet?

Meer info bijeenkomst: www.nieuwenetwerk.nl of www.netwerklandenwater.nl
www.groenkennisnet.nl