Prinsessendag 2020: Zij maakt het verschil
Van tijdelijke waardering naar duurzaam beleid

Maandag 07.09.2020, 14:00 - 16:30 uur - Locatie: Nieuwspoort, Den Haag
Volg Prinsessendag via de livestream: youtube.com/watch?v=m6XqjQtxy5o&feature=youtu.be

2020 Is een bijzonder jaar — in de eerste plaats voor mensen die werkzaam zijn in de cruciale beroepen. Cruciale beroepen in de zorg, het onderwijs en de schoonmaakbranche blijken onmisbaarder dan ooit. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in die beroepen. Vooral in de lagere loonschalen, soms met flexcontracten en zzp-aanstellingen. Avond-, nacht- en weekenddiensten leveren spanning op in de werk/zorg-balans. De waardering die de afgelopen maanden klonk vanuit de samenleving is mooi, maar hoe houden we de positieve effecten uit de coronaperiode vast en vertalen we dit naar beleid? Hoe gaan we van tijdelijke waardering naar duurzaam beleid?

Deze vraag belichten we vanuit de politiek, de overheid, werkgevers, werknemers, de wetenschap en vooral vanuit vrouwen in Nederland zelf. De focus ligt op: Meer zekerheid en betere werk/zorg-verdeling voor vrouwen in de zorg. Hierin wordt ook aandacht gevraagd voor verschuivingen in werk/zorg verdeling tijdens de coronacrisis, verruiming van verlofregelingen, betaalbare en flexibele kinderopvang, en transparantie over loonverschillen.

Dagvoorzitter is Hasna El Maroudi.

Programma met o.a.
Paneldiscussie over vrouwen in de zorgsector. Met:
 • Angela Maas,VN Vrouwenvertegenwoordiger 2020
 • Maria van der Heiden, MVO Nederland
 • José van Vliet, Actiz
 • Marianne Verhoeven, OPZIJ
 • Alida Vreden-Cyrus
 • Kitty Jong: FNV
Een panel over de combinatie van arbeid en zorgtaken
 • Mara Yerkes. UU
 • Ody Neisingh, WOMEN Inc
 • Ruben Fukkink, Hoogleraar Kinderopvang
 • Liesbeth Hoogendijk: Mantelzorg NL
 • Margreet Drijvers: PZO
 • Anton de Wit, journalist
Download het volledige programma

Organisatie: Vrouwenpodium, een initiatief van FNV en vrouwenorganisaties: de Nederlandse Vrouwenraad (NVR), Netwerk Vrouwen FNV, FNV Vrouw, Vrouwen van Nu, Young Feminist Ambassadors, Molukse Vrouwen Raad en St. IWEE) en is tevens
een onderdeel van de Alliantie Samen werkt het!

De Alliantie Samen werkt het! streeft naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen
daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren. De NVR
werkt in deze alliantie samen met WOMEN Inc, Movisie, Bureau Clara Wichmann en WO=MEN.