Op dinsdag 2 juli is de ALV van KLV, waarin o.a. gesproken wordt over de herijking van de Strategie KLV 2020.
Tijd: 20-21.30 uur
Plaats: Wageningen Campus
 
https://www.klv.nl/events/alv-algemene-ledenvergadering-van-klv-2-juli-2019/