18 oktober: Wereldlezing met voorlopige titel ‘System Earth’, onderdeel van de Science Week van 15-19 oktober (een 100 Years WUR activiteit).
Aanmelden is nog niet mogelijk, er wordt gewerkt aan de organisatie.