Tijd: 14.00 uur
Locatie: Wageningen, Orion, Zaal B3031/3032. Adres: Bronland 1, Gebouw 103, 6708 WH Wageningen

Peter de Veer komt over zijn proefschrift Bewogen landschap. Een cultuurhistorische studie over de filmpraktijken van het ministerie van Landbouw (1945-1985) vertellen.
Annejet Brandsma (https://annejetbrandsma.nl/) presenteert haar hedendaagse documentaire VROUWEN VAN HET LAND (2021), losjes ook geïnspireerd op een film uit 1955 gemaakt ter ere van een jubileum van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen.
In de bijlage de uitnodiging van de VLG voor de studiemiddag.

Organisatie: Vereniging voor Landbouwgeschiedenis (VLG)

U kunt zich aanmelden door: voor maandag 16 mei 2022 een email naar de secretaris van de VLG te sturen (office.rhi@wur.nl) met uw naam en (eventueel) met hoeveel mensen u komt. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij het secretariaat van de Leerstoelgroep Agrarische – en Milieugeschiedenis, 0317-482584.