In aanloop naar Prinsjesdag en de presentatie van de Miljoenennota in de Tweede Kamer, organiseert het Vrouwenpodium - een samenwerkingsverband van meer dan 80 vrouwenorganisaties – traditioneel jaarlijks een Prinsessendag op de tweede maandag van september. Het Vrouwenpodium nodigt u graag uit om hierbij aanwezig te zijn.

De centrale vragen van dit debat zijn: hoe kunnen we de (kwetsbare) posities van vrouwen op de arbeidsmarkt verstevigen? Hoe kunnen we bewerkstelligen dat het handelingsperspectief dat naar financiële onafhankelijkheid van vrouwen leidt, wordt vergroot, zowel bij beleidsmakers als bij vrouwen en mannen zelf?  

Prinsessendag - Vrouwenpodium

Datum: 10 september 2018
Tijd: 14:00-16:30 uur
Locatie: Huis van Europa, Korte Vijverberg 5/6, 2513 AB Den Haag
Aanmelden: www.nederlandsevrouwenraad.nl/aanmeldenprinsessendag

Een uitgewerkt programma volgt zo spoedig mogelijk. Bekijk het voorlopige programma..
Aanmelden: www.nederlandsevrouwenraad.nl/aanmeldenprinsessendag

Let op legitimatiebewijs verplicht