Bestuur

Missie

VWI is dé supportersclub voor vrouwen met ambitie

Het vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs daagt Wageningse academici uit om de eigen ambitie te leren kennen en waar te maken.

Bij het VWI ontmoet je vrouwen met dezelfde achtergrond en inslag als jij, je doet er inspiratie op om nieuwe stappen te zetten in je carrière of op persoonlijk vlak, ervaringen te delen en uiteraard kan je het netwerk inzetten voor je eigen doeleinden. Het VWI is een proeftuin voor ontmoeting, inspiratie en support.

Bestuur

Het landelijk VWI-bestuur bestaat sinds september 2017 uit:

Riti Herman Mostert E: Riti Herman Mostert Secretaris
Tamar Reijnen E: Tamar Reijnen
Gaby Jansen E: Gaby Jansen
Jelleke de Nooy E: Jelleke de Nooy Voorzitter
Sasja Kamil E: Sasja Kamil

Het bestuur stimuleert de VWI-leden tot activiteiten en ze schept een kader waardoor netwerken mogelijk is. Verder zorgt het bestuur voor een goede besteding van de financiële middelen.

Jaarlijks organiseert het bestuur in ieder geval een Algemene Ledenvergadering, een Nieuwjaarsbijeenkomst en nog 1 of 2 bijeenkomsten. Zie de pagina Activiteiten in 2017.
Voor een overzicht van wat er binnen het VWI gebeurt, bekijk onze Jaarverslagen VWI van de afgelopen jaren of  het Jaarverslag-VWI-2016. Leden kunnen ook de jaarrekening en begroting van het VWI bekijken via de besloten ledenpagina.
Zie voor foto’s van de bijeenkomsten het VWI foto-album.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2014 is het Huishoudelijk Reglement aangepast. Voor een toelichting op de wijzigingen klik hier.

Bestuurlijke uitgangspunten

In 2013 onderzochten we wat de behoeften zijn van leden. Op basis van dit onderzoek en de  koers tot 2014 hebben we bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld.

Uniek

Het VWI is een netwerk van vrouwen die hebben gestudeerd, zijn gepromoveerd of werken aan de Wageningen UR. Dat maakt VWI uniek en daarmee verschilt VWI van andere vrouwennetwerken.

Thema’s

Jaarlijks organiseren we twee tot vier landelijke activiteiten. De activiteiten kunnen gerelateerd zijn aan vakinhoudelijk onderwerpen (o.a. duurzaamheid, gezonde voeding, gezondheid en andere specifiek Wageningse thema’s), loopbaanontwikkeling of gender/diversiteitsissues. We zoeken zoveel mogelijk aansluiting bij de actualiteit. Bij alle activiteiten is er ruime mogelijkheid  tot netwerken.

Jong en oud

Uit het onderzoek blijkt dat de vragen rond ambitie en loopbaan per leeftijdscategorieën verschillen. Tegelijkertijd stimuleert diversiteit kruisbestuiving. We streven naar verjonging van het ledenbestand en zullen daarom extra inspanning verrichten voor studenten en jong werkenden (tot 35 jaar). Maar ook willen we de groep 65+ blijven binden.

Wrdl behoefteonderzoek nov 2013Ondernemen

Ondernemingszin is een belangrijke competentie voor het verwezenlijken van ambitie. Een aanzienlijk deel van de leden heeft een eigen bedrijf als coach, trainer of ontwerper. Maar ook als je in vaste loondienst bent, zijn ondernemersvaardigheden handig.

De resultaten worden jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering gepresenteerd. De jaarverslagen vind je op deze pagina.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Comments are closed.