Vrouw & Ambitie

 

In deze rubriek vind je tips en informatie hoe je je kansen kunt vergroten, over netwerken en over andere vrouwenorganisaties. Deel jouw favoriete artikelen met ons en discussieer mee op Linked In.


Oproep: werkervaringsplaatsen voor hoogopgeleide talenten in life sciences

In deze wereld hebben we gelukkig veel verschillende soorten mensen, extrovert zowel als introvert. Waar vooral de laatste groep wat meer moeite heeft zich te presenteren in een sollicitatiegesprek of bij netwerkbijeenkomsten. Is dit herkenbaar? Dit heeft als mogelijk gevolg dat, ondanks de talenten, deze groep minder snel werk kan vinden. Lees verder


Het VrouwenWeekevent 2017 – De kracht van samen

3 maart 2017
Met de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart in het vooruitzicht start het evenement met een talkshow met vrouwelijke politici die op de landelijke kandidatenlijst van verschillende politieke partijen staan. De vrouwelijke politici Lou Repetur (PvdA), Linda Voortman (GroenLinks), Ingrid van Engelshoven (D66), Femke Merel Arissen (PvvD), Barbara Visser (VVD) en Wytske de Pater (CDA) zullen hun visie delen die gericht is op de (meerwaarde van de) aanwezigheid van vrouwen in de politiek.

Ook dit keer vindt de verkiezing van de Vrouwen van Nu Verschilmaker plaats.
De genomineerden Anouk Vos, Carin Gaemers en Sanne Bolkenstein hebben alle drie een link met het thema van dit jaar: De kracht van samen. Leuk dat zij alle drie aanwezig zullen zijn! Lees verder


Platform Topvrouw@Work

Ingrid Thijssen, topvrouw van het jaar 2016, wil een jaar lang inhoud geven aan haar onderscheiding. Daarom heeft ze het platform topvrouwatwork.nl gelanceerd. Drie onderwerpen staan in de schijnwerpers: Diversiteit: Elke maand interviewt Ingrid een ‘voorbeeldman’ die vrouwen in de top hebben werken, … Lees meer 


Empowerment2

VWI workshop Female Leadership & Ambition – een terugblik

Vrijdag 26 september 2014 kwam een mooi gezelschap van zo’n 20 dames samen bij Colors World Food Wageningen om de VWI workshop Female Leadership & Ambition te volgen.

De focus van deze intro workshop lag op vrouwelijk leiderschap en de talenten, eigenschappen of competenties die vrouwen nodig hebben wanneer zij een leiderschapspositie ambiëren. Zijn deze gelijk aan die van mannelijke leiders? Waarom is vrouwelijk leiderschap zo belangrijk? Lees verder

lijn

VWIschrijfwedstrijd100x100Schrijfwedstrijd: waar ligt jouw ambitie?

Het Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs VWI bestond in 2014 een kwart eeuw. Dat jubileum lieten we niet zomaar voorbij gaan. Al op 17 januari startte het lustrumjaar met de officiële afsluiting van de Grab Your Chance-cyclus. Gedurende het gehele jaar tot 1 november hebben we ons afgevraagd,  waar het vrouwennetwerk VWI anno 2014 voor staat en wat de ambities zijn voor de komende jaren.  Wat is de Kracht van een dergelijk netwerk en in welke richting drijft de Stroom. Om die reden heeft het jubileum het motto ‘Kracht Stroom’ meegekregen. Het thema ‘Vrouw en Ambitie’ neemt gedurende het gehele jaar een centrale rol in.

Hierbinnen paste natuurlijk ook een verhalenwedstrijd, waarin het thema Vrouw en Ambitie centraal stond. Lees meer

lijn

Ondernemen, kan je het leren?

Sommige mensen lijken er voor in de wieg gelegd, het ondernemerschap. Van ieder project maken ze een succes. Is ondernemerstalent aangeboren of kan je het leren. In haar boek ‘Het ondernemersgen, heb jij het ook in je? ‘ onderzoekt Josette Dijkhuizen welke eigenschappen succesvolle ondernemers delen. Een belangrijk kenmerk dat succesvolle ondernemers delen is hun drive. Het zijn mensen met een idee, die daar mee aan de slag gaan en ondanks tegenwerking of tegenslag doorzetten. Voor iedereen die het ondernemen wil leren is dit boek een aanrader! Uitgeverij Business Contact, 2011 Bekijk hier het filmpje ‘Josette Dijkhuizen over ondernemersgen’.
lijn

Glazen_plafondHet innerlijke glazen plafond

Heb jij het gevoel dat je niet kunt doorgroeien naar datgene wat je zo graag wilt? Ervaar jij een glazen plafond? Dan wordt het tijd je innerlijke glazen plafond te onderzoeken. We zijn geneigd om onze frustraties in de buitenwereld te leggen. Daar zoeken we de oplossing, maar het geheim van succes zit ‘m juist daarin dat je op zoek gaat naar dat kleine stemmetje dat zegt: dat lukt je toch niet, ze vinden het nooit goed, etc. Deze onbewuste overtuigingen vormen je innerlijke glazen plafond. Judith Sherven vertelt hier hoe deze overtuigingen kunt herkennen en je eigen glazen plafond kunt doorbreken.

lijn

quotaVrouwenquota en gelijkheid

Op nationaal en Europees niveau wordt volop gediscussieerd over de zin en onzin van vrouwenquota. In het Grab Your Chance debat van 3 oktober 2013 kwam het ook ter sprake. De meningen zijn verdeeld, zoveel is duidelijk. Maar wat zijn de feiten?

1) Quota zijn effectief. In Noorwegen is het percentage vrouwelijke commissarissen in het bedrijfsleven na invoering van een vrouwenquotum gestegen naar bijna 40% in 10 jaar tijd. De kandidatenlijsten van Belgische politieke partijen bestaan sinds 2002 verplicht uit 50% vrouwen. In Nederland stelt de Partij van de Arbeid de kandidatenlijst voor de Eerste en Tweede Kamer en het Europarlement samen met gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

2) Een veelgehoord argument is dat vrouwen graag willen worden verkozen vanwege hun kwaliteiten. Maar vrouwen die zijn binnengekomen via een quotum zijn trots op hun talent! “I am quoted and I am proud of it”. Bovendien leidt diversiteit op de werkvloer tot betere kwaliteit, dat wordt in onderzoek keer op keer vastgesteld.

3) Een kritieke minderheid van 30% of 40% vrouwen is nodig om duurzame verandering te bewerkstelligen. Met het huidige beleid bereiken we dit punt in 2090, zo is berekend.
Het is nodig dat we onze opvattingen over gelijke kansen bijstellen. Want als het resultaat van die gelijke kansen een ongelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in maatschappelijke rollen betekent, dan zijn compenserende maatregelen nodig.

Klik hier om het indrukwekkende filmpje te bekijken van Jeroen Smits over diversiteit in besturen.

lijn

NetwerkenNetwerken, hoe doe je dat?

Ook als je een baan hebt is netwerken belangrijk! Om kennis met elkaar te delen, of om je te laten inspireren of nieuwe ideeën op te doen. Of het nu in het kader van je loopbaan of je ondernemerschap is,je netwerk biedt je een belangrijke toegevoegde waarde. Sta open voor nieuwe contacten, weet wat je te bieden hebt en weet wat je nodig hebt. Ook binnen het VWI kun je je eigen netwerk opbouwen via de social media, maar door bijeenkomsten te bezoeken. Laat je netwerk voor jou werken!
www.mkbservicedesk.nl/827/wat-jouw-netwerkstijl.htm
www.hoedoe.nl/werk-carriere/communicatie/hoe-netwerk-ik-effectief

lijn

Checklist Vrouwelijk talentChecklist Vrouwelijk Talent

Voor Wageningse vrouwen met ambitie ontwikkelde VWI een brochure met checklist. Hoe zorg jij dat jouw talent gezien wordt? Loop de checklist af en vergroot je carrièrekansen. Klik hier om de brochure te downloaden

lijn

Wageningen URWageningen scores badly in The Netherlands

Het aantal en percentage vrouwelijke hoogleraren wisselt sterk per universiteit. De Radboud Universiteit Nijmegen heeft het hoogste percentage vrouwelijke hoogleraren, namelijk 20,6%. Dat is ruim boven het landelijke gemiddelde van 14,8%. De Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden volgen met 19,2% vrouwelijke hoogleraren. Wageningen Unoversiteit staat met 8,8 % op de een-na-laatste plaats.
www.stichtingdebeauvoir.nl/wp-content/uploads/Monitor_Vrouwelijke_Hoogleraren_2012.pdf

lijn

Women in scienceWomen in science

Het landelijk netwerk vrouwelijke hoogleraren heeft een interessante site met informatie ook voor tenure trackers.
Bekijk ook de special van het internationale weekblad Nature over Women in Science.

lijn

Help, ik moet met pensioen!Help, ik moet met pensioen!

Het thema is actueler dan ooit en houdt werkend Nederland behoorlijk bezig: de pensioenleeftijd. Hoewel er met veel moeite een akkoord is gekomen over verhoging van deze leeftijd, zijn er ook steeds meer tegengeluiden te horen van 65-plussers die nog lang niet willen stoppen. Cisca Dresselhuys breekt een lans voor deze werklustigen, die nog altijd stuiten op allerlei beperkende regels en veel onbegrip.
http://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=25139

lijn

De taakverdeling thuis blijft ongelijkDe taakverdeling thuis blijft ongelijk

De meeste vrouwen en mannen vinden dat partners de taken thuis gelijk moeten verdelen. Maar in hun eigen situatie doen de meeste paren dat niet, en hebben ze ook geen plannen om dat te gaan doen. Meestal begint de ontevredenheid als er kinderen komen. Goed onderhandelen is een vaardigheid die kan helpen om te krijgen wat je wilt in het leven. Veel vrouwen vinden het lastig om te onderhandelen. Bijvoorbeeld over de verdeling van de zorgtaken thuis, depositie op het werk, het salaris, of over financiën in het algemeen. E-Quality heeft speciaal voor deze vrouwen de workshop onderhandelen ontwikkeld. Heb je interesse laat het ons weten via vwi@vwi-netwerk.nl
www.e-quality.nl/workshoponderhandelen

lijn

De smaak van succes: werk-privé balansDe smaak van succes: werk-privé balans

Uit het wereldwijde onderzoek: ‘defining Success’ dat Accenture heeft uitgevoerd ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag 2013 blijkt dat meer dan twee derde van de vrouwelijke professionals een succesvolle carrière én een compleet leven naast het werk willen. Dit geldt overigens ook voor mannen. Verder blijkt dat veel respondenten de mogelijke impact op de werk – privé balans zwaar laten meewegen bij de keuze voor een baan.
lofonline.nl/actueel/professionals-willen-succesvolle-carrire-n-goede-werkpriv-balans.html

lijn

equal pay dayTips voor een hoger uurloon

In 2009 verdienden vrouwen gemiddeld 80% van het bruto-uurloon van mannen. Een deel van de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen is te verklaren uit verschillen in onder meer werkervaring, beroepsniveau, opleiding en leidinggeven. Ook als daar rekening mee wordt gehouden, blijft er een loonverschil over van 8%. Vergeleken met 2008 zijn de beloningsverschillen nauwelijks veranderd. Deze gegevens komen uit de emancipatiemonitor 2012. Meer tips voor een hoger uurloon
www.loonwijzer.nl/home/vrouwenloonwijzer

lijn

Hoe dik is het glazen plafond?Hoe dik is het glazen plafond?

Sommigen zijn ervan overtuigd dat het glazen plafond niet bestaat. Toch zijn er behoorlijk wat (internationale) onderzoeken die aantonen dat op weg naar de top vrouwen vaker afvallen dan mannen. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Waar loop jij tegenaan?
Europees onderzoek naar het glazen plafond
Vrouwen verdwalen in een glazen doolhof

lijn

NetwerkenAndere vrouwennetwerken

De Nederlandse Vrouwenraad (NVR) wil bewerkstelligen dat vrouwen met hun kennis en ervaring daadwerkelijk – en op alle terreinen in de samenleving – de gewenste medeverantwoordelijkheid op zich (kunnen) nemen. De NVR is een koepelorganisatie van vrouwenorganisaties. Ook VWI is lid van NVR, omdat we geloven in netwerken en support. Met name in de commissie Duurzame Ontwikkeling zijn VWI-leden actief. www.nvr.nl

Atria (voorheen Aletta E-Quality) is een kennisinstituut met expertise over emancipatie, gezin en diversiteit. Atria doet onderzoek naar maatschappelijke trends, sociale en economische vraagstukken op het gebied van gender. www.aletta.nu en www.atria-kennisinstituut.nl.

Op deze site vind je alle vrouwennetwerken: www.allevrouwennetwerken.nl

lijn

 

Comments are closed.