Nieuws van NVR in juni 2017


19 juni 2017
  1. Afscheid van Dorenda Ger
  2. Nieuwe voorzitter voor Nederlandse Vrouwen Raad
  3. Drie nieuwe leden voor NVR-bestuur
  4. Jaarverslag NVR over 2016
  5. Teken de petitie Rise up against violence
  6. Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid
  7. Steun lobby van VOV voor vrouwelijke burgemeester in Tilburg

Afscheid van Dorenda Ger

De Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2017 was voor voorzitter Dorenda Gerts de laatste. Na 3,5 jaar voorzitterschap nam zij afscheid om meer te kunnen investeren in haar werk als Hoogheemraad van Schieland en de Krimpenerwaard en om meer met kinderen en gezin te kunnen doen.

De voorzittersperiode van Dorenda was geen gemakkelijke periode, maar tegenslag krijgt Dorenda niet klein. Dorenda blijft het positieve zien in middelen en mensen.

Mede door de inzet van Dorenda en haar positiviteit is veel bereikt: allianties zijn gekweekt en opgebloeid, De Nieuwe Toekomst heeft een vervolg gekregen, en ministeries en anderen weten waar de NVR voor staat.

Vicevoorzitter Anouk Creusen overhandigde Dorenda bloemen en een cadeau. In een interview blikt Dorenda terug op haar tijd bij en het werk voor de NVR. Lees dit interview: www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?alineaID=1305

Nieuwe voorzitter voor Nederlandse Vrouwen Raad

Nenita La Rose-Lont (61) is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad. Zij volgt Dorenda Gerts op die per 20 mei jl. haar voorzitterschap heeft beëindigd.

Na haar studie Rechten aan de Universiteit van Amsterdam is Nenita La Rose 20 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Amsterdam. Tot midden 2015 was zij ruim acht jaar directeur-bestuurder van Child Helpline International, een wereldwijd netwerk van kinderhulplijnen en kindertelefoons met het internationale secretariaat in Amsterdam. Thans is zij, na een opleiding tot Legal Mediator, zelfstandig adviseur en toezichthouder, mediator en coach.

Zowel bij de overheid als in de non-profitsector heeft Nenita La Rose veranderingsprocessen geleid en zich bezig gehouden met complexe politieke en bestuurlijke kwesties en maatschappelijke beleidsbeïnvloeding. Met haar professionele ervaring wil zij richting en leiding geven aan de noodzakelijke vernieuwing van de NVR.

“Het is belangrijk om te kiezen waar we nu energie in steken en om te kijken naar de nieuwe ontwikkelingen. Choose your battles en focus. Voor de NVR blijven economische zelfstandigheid en geweld tegen vrouwen de speerpunten. Daar komen nieuwe technologische ontwikkelingen bij die de wereld gaan veranderen op een ongekende manier. Het feit dat de NVR nu al begint met anticiperen op de positie van de vrouw in het licht van automatisering en robotisering vind ik uitermate belangrijk. Daar moeten we mee doorgaan. Voor mij is dat de stip op de horizon.” Als net benoemde voorzitter kijkt Nenita La Rose ernaar uit om de meer dan 50 vrouwenorganisaties die lid zijn van de NVR als koepel, beter te leren kennen. Lees ook het interview met Nenita: www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?alineaID=1303

Drie nieuwe leden voor NVR-bestuur

Behalve een nieuwe voorzitter heeft het NVR bestuur nog drie nieuwe leden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2017 werd met hun benoeming akkoord gegaan. Het gaat om Katelien Groenendijk, Marijke Jongbloed en Carla Wijers. Meer informatie: www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?alineaID=1307

Jaarverslag NVR over 2016

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2017 is het Jaarverslag over 2016 van de NVR goedgekeurd.

2016 stond in het teken van de nieuwe subsidieregeling van het Ministerie van OCW. In voorbereiding op deze regeling die per 1 januari 2018 ingaat, maar waarvoor aanvragen uiteraard al eerder moeten worden ingediend, was de NVR in 2016 volop bezig met het vormen van allianties en strategische partnerschappen conform de opzet van de nieuwe regeling. Inmiddels is bekend dat de NVR in ieder geval in twee allianties mee gaat werken.

Beleidsbeïnvloeding is de belangrijkste taak van de NVR. In 2016 heeft de NVR verschillende brieven en aanbevelingen aan de overheid en/of de politiek gestuurd over onder ander: vrouwenquotum, geboortezorg, prostitutiebeleid, kraamverlof en het aantal vrouwen in besluitvormende functies. Voor dit laatste heeft de NVR zich in het bijzonder hard gemaakt, met een oproep aan ministers Asscher en Bussemaker en het luiden van de noodklok.

In juni 2016 is het project De Nieuwe Toekomst afgerond. Als vervolg heeft de NVR samen met de Federatie Opvang een subsidieaanvraag ingediend, gericht op de doorontwikkeling en borging van de aanpak. Hierin werkt de NVR ook samen met Movisie. Inmiddels is deze subsidie toegekend.

In Vrouwenpodium, het samenwerkingsverband met FNV Vrouw en vrouwen van verschillende migrantenorganisaties, organiseerde de NVR ook in 2016 weer een levendige discussiemiddag. Onder het motto ‘Op weg naar 100 jaar vrouwenkiesrecht’ ging de discussie over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in politieke besturen en wat te doen om (jonge) vrouwen warm te maken voor de politiek. Een boekje met tal van aanbevelingen voor overheid en politiek, maar ook voor vrouwenorganisaties, was het resultaat.

Het ledenbestand van de NVR werd in 2016 uitgebreid met twee organisaties: Women’s Business Initiative International en ZijActief Limburg. Het totaal aantal lidorganisaties kwam hiermee op 52.

Voor meer informatie zie het jaarverslag: www.nederlandsevrouwenraad.nl/docs/Jaarverslag_2016_-def2.pdf

Teken de petitie Rise up against violence

Al eerder heeft de NVR bericht over het besluit van de EU om eindelijk de Istanbul Conventie die gericht is op het tegengaan van geweld tegen vrouwen, te ondertekenen. De Istanbul Conventie is een zeer krachtig instrument in de strijd tegen geweld dat vrouwen wordt aangedaan omdat ze vrouwen zijn.

Het commitment van de EU om de Conventie te ondertekenen is echter pas een eerste stap. De echte strijd over welke bescherming, hoeveel bescherming de Conventie vrouwen kan bieden begint bij de onderhandelingen over de bekrachtiging en uitvoering van de Conventie.

WeMove.EU – de burgerbeweging die campagne voert voor een beter Europa, voor een EU toegewijd aan sociale en economische rechtvaardigheid, duurzame ontwikkeling en een burgergeleide democratie – roept in een petitie de Raad van Ministers van Justitie op ‘to rise up against violence’. Als 100.000 (of meer) mensen de petitie van de burgerbeweging ondertekenen zal dat de ministers als zij de agenda opmaken voor het komende half jaar (onder het voorzitterschap van Estland), duidelijk maken hoe belangrijk Europeanen verspreid over het hele continent deze Conventie en een optimale uitvoering ervan, vinden.

Teken nu: www.act.wemove.eu/campaigns/365

Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid 
Save the date! Op 2 oktober 2017 organiseert de NVR samen met NVVH, Passage, Vrouwen van Nu ewn Zonta Nederland het Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid. Kom ook

Vijf vrouwenorganisaties in Nederland* met een achterban van circa één miljoen vrouwen vragen aandacht voor de veiligheid van vrouwen en meisjes in opvanginstellingen voor vluchtelingen. Lees meer:

www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3294

Steun lobby van VOV voor vrouwelijke burgemeester in Tilburg

De NVR lidorganisatie VOV (Vrouwen Ontmoeten Vrouwen) wil stimuleren dat Topvrouwen solliciteren voor de functie van burgemeester in Tilburg die binnenkort vacant wordt, en heeft uw hulp en ondersteuning daarbij nodig. Want er moeten immers nog steeds meer vrouwen in het Openbaar Bestuur!

Zeven jaar geleden bij de sollicitatieprocedure na het vertrek van Ruud Vreeman als burgemeester van Tilburg heeft VOV een lobby opgestart voor de benoeming van een vrouw als burgemeester in een grote stad in Brabant. Daarmee is het onderwerp wel geagendeerd maar zonder noemenswaardige resultaten. In Tilburg solliciteerde destijds geen enkele vrouw!

Natuurlijk is het mooi dat Oss en Helmond vrouwelijke burgemeesters hebben, maar nu moet een grote stad ook volgen en wil VOV stimuleren dat Topvrouwen solliciteren voor de vacante positie in Tilburg. Politieke partijen kunnen en moeten dit proactief gaan ondersteunen/stimuleren. Andere Topvrouwen kunnen als ambassadeur en rolmodel hier aandacht voor vragen.

De profielschets en advertentie verschijnen begin juli. Graag wil VOV in het voortraject al samen met andere politieke vrouwen en vrouwen in het openbaar bestuur op zoek gaan naar Topvrouwen die willen solliciteren. Kunt u binnen uw netwerk helpen ? Tilburg is een ondernemende, innovatieve, creatieve maar vooral ook sociale stad met vele maatschappelijke burgerinitiatieven.

VOV staat open voor ideeën hoe dit verder uit te dragen! Dus graag dit bericht delen binnen uw netwerk! Meer informatie: www.vrouwenontmoetenvrouwen.nl/

Comments are closed.