VWI schenkt Wageningen UR beeld

‘Take my Knowledge’

Na een bruisende periode met veel trommelgeroffel van het Grab Your Change project was het voor het VWI duidelijk dat het na zo veel jaren nog steeds nodig is aandacht te besteden aan de positie en de kansen van de vrouw binnen Wageningen UR. Dit is nodig om te komen tot een gelijkwaardige kandidaat voor een professionele carrière binnen Wageningen, ook in de hoogste functies.

VWI-beeld WUR Take my knowledge

Foto: Guy Ackermans

Om blijvend deze aandacht te vragen en om de vrouw in beeld te brengen, hebben we een beeld van een vrouw laten maken door kunstenares Petra de Vree. Hiervoor hebben wij een fondsenwerving gehouden onder mensen verbonden met Wageningen UR, omdat ze er gestudeerd hebben, er werken of om andere reden.

Bijdragen om dit beeld te financieren waren onder meer afkomstig van Wageningen UR zelf, Wageningen UR gelieerde instanties en mensen, waaronder ook veel VWI-leden, en via het Rabobank Cultuurfonds.

Tijdens de opening van feestelijke lustrumviering van 25 jaar VWI is het beeld overhandigd aan Wageningen UR. Rector magnificus Martin Kropff van Wageningen Universiteit was aanwezig om het beeld in ontvangst te nemen en verrichtte de onthulling. Het officiële programma ging geleidelijk over in de reünie. Het beeld heeft haar definitieve plaats in het gebouw Impuls op de Wageningse campus.

Meer lezen: Lustrumviering 25 jaar VWI; “We kijken terug op een mooie dag!”

Bewaren

Comments are closed.